ALMEN BOLIG


Når du flytter ind i en bolig i Boligselskabet Rosenvænget, Ballerup Boligselskab eller i Halsnæs Ny Boligselskab, vælger du samtidig at bo i en almen bolig. Almene boliger opføres og udlejes af boligselskabet uden fortjeneste, da boligselskabet alene dækker omkostningerne ved drift og vedligeholdelse. Det sikrer lejeren en rimelig husleje. Boligselskabet Rosenvænget, Ballerup Boligselskab og Halsnæs Ny Boligselskab er 3 almene boligselskaber som udlejer boliger i Frederikssund Kommune, Halsnæs Kommune, Egedal Kommune, Ballerup Kommune og Gribskov Kommune. Driften af de 3 boligselskabers boliger varetages fra Servicecenter Frederikssund.

Som boligselskab kan man udlicitere sin boligadministration til et administrationsselskab. I Boligselskabet Rosenvænget, Ballerup Boligselskab og Halsnæs Ny Boligselskab administreres boligerne af Domea.dk, som er Danmarks fjerdestørste bygge- og boligadministrationsselskab. Domea.dk varetager alt omkring udlejning af boligerne og ventelister, og man skal derfor kontakte Domea.dk, hvis man ønsker at leje en bolig i Boligselskabet Rosenvænget, Ballerup Boligselskab  og Halsnæs Ny Boligselskab. Du kan læse mere om mulighederne for boligudlejning på Domea.dks hjemmeside.

Der findes tre typer af almene boliger:

• Familieboliger

• Ældreboliger

• Ungdomsboliger

Fordele ved at leje en almen bolig:

• Du slipper for ejendomsværdiskat og mister ikke penge, hvis ejendomspriserne er faldet, den dag du vil fraflytte dit lejemål.

• Huslejen dækker hele din boligudgift – bortset fra forbrugsafgifter.

• Du skal ikke vedligeholde bygninger, grønne områder, døre, vinduer, vandhaner, radiatorer o. lign. Det gør boligselskabet for dig.

• Du slipper for at tegne en bygningsforsikring. Du skal dog selv tegne en indboforsikring, hvis dine ejendele skal være dækket i tilfælde af brand, tyveri m.v.

• Du får ingen ekstraudgifter, hvis toilettet går i stykker, eller taget bliver utæt.

• Du har tryghed i hverdagen.

• Du har indflydelse på ejendommens drift via beboerdemokratiet.

• Du kan – hvis du har, eller får behov for det – søge boligsikring og indskudslån hos kommunen.

Beboerdemokrati 

Som lejer i en almen bolig har du gode muligheder for medbestemmelse.

Almene boligorganisationer arbejder efter love og regler, der er vedtaget i Folketinget. Her er det vedtaget, at det er beboerne i de almene boliger, der bestemmer over afdelingen gennem regler om beboerdemokrati. Det er derfor grundlæggende for et alment boligbyggeri, at du som beboer kan få indflydelse på dine egne boligforhold.

Som beboer i Boligselskabet Rosenvænget, Ballerup Boligselskab og Halsnæs Ny Boligselskab har du mulighed for at få indflydelse på din boligafdelings drift og udvikling ved at deltage i beboerdemokratiet. Beboerdemokratiet er et tilbud til dig som beboer, og det er helt op til dig selv, hvor meget du vil engagere dig i din boligafdeling.

Er du interesseret i at være en del af beboerdemokratiet, kan du stille op ved et afdelingsmøde og måske blive valgt ind i afdelingsbestyrelsen. I den enkelte afdeling vælges en afdelingsbestyrelse med mindst tre repræsentanter, som repræsenterer beboerne overfor boligselskabet. Ud over afdelingsbestyrelserne er der en organisationsbestyrelse, som består af repræsentanter fra de forskellige afdelingsbestyrelser. Der er en organisationsbestyrelse for henholdsvis Boligselskabet Rosenvænget, Ballerup Boligselskab og Halsnæs Ny Boligselskab. Den øverste myndighed i boligselskaberne er Repræsentantskabet, som består af minimum tre repræsentanter fra hver boligafdeling. Repræsentantskabets rolle er bl.a. at vælge organisationsbestyrelsen.

Beboerdemokratiet sikrer, at det er beboerne og deres demokratisk valgte bestyrelse, som sætter dagsordenen i afdelingen.

Læs mere om beboerdemokrati og bestyrelsesarbejde ved at klikke her.