Ballerup Boligselskab


De 3 ældste afdelinger i Ballerup Boligselskab blev bygget i 1954, 1959 og 1963. Siden er der kommet 7 afdelinger til i perioden fra 1985 til det nyeste, der er klar til indflytning i slutningen 2022.

Vores boliger er en blanding af etagebyggeri og lavt byggeri bestående af rækkehuse og villaer. Med det nyeste byggeri har vi 694 boliger fordelt på familie -, ungdoms -, senior bofællesskab-, ældre – og plejeboliger.

I Ballerup Boligselskab lægger vi vægt på udvikling af vores organisation samt at fremtidssikre vores boliger, forbedre vores drift, og har fokus på at renovere vores boliger.

Det betyder meget for os, at der er beboerbestemmelse og selvstændighed for vores beboere. Vi ønsker gode og tidssvarende boliger, hvor beboerne kan sætte deres personlige præg på boligerne og afdelingerne.