Boligselskabet Rosenvænget


I Boligselskabet Rosenvænget lægger vi vægt på udvikling af vores organisation samt fremtidssikring af vores boliger. Vi arbejder hele tiden med at forbedre vores drift, og vi har løbende fokus på at renovere vores boliger, så de lever op til nutidige og fremtidige standarder. Samtidig ønsker vi at sikre et trygt og levende socialt miljø i alle vores boligafdelinger, hvor forskellige projekter, aktiviteter og tiltag skaber rammerne for et aktivt og socialt liv blandt beboerne i de forskellige afdelinger.

Boligselskabet Rosenvænget vægter højt at fokusere på energi- og miljøbevidste løsninger i boligerne og på de grønne arealer. I 2012 vandt boligselskabet en Klimapris for boligselskabets mange miljøbevidste initiativer i forbindelse med omfattende boligrenoveringer. Der er i forlængelse heraf blevet udarbejdet en energi- og miljøpolitik med fokus på at opnå besparelser på el, vand og varmeforbrug.

Historisk indblik – Boligselskabets begyndelse. Boligselskabet Rosenvænget blev stiftet den 26. juni 1950 som følge af manglen på boliger. Især Frederikssund sygehus havde behov for boliger for at kunne tiltrække personale til sygehuset, men lige efter krigen manglede der også private boliger i Frederikssund. Det hele begyndte med at anlægsgartner Anton Nielsen i 1945 solgte sit gartneri med tilhørende villa til Frederiksborg Amt og Frederikssund Kommune i fællesskab. I 1949 blev der ført forhandlinger mellem bestyrelsen for Frederikssund Sygehus, Frederiksborg Amt, Frederikssund Kommune, Dansk Boligselskab af 1945 og ministerierne om eventuelt at stifte et boligselskab til opførelse af boliger for sygehuspersonale og private – og man havde tænkt sig at bygge på det areal, som Anton Nielsen havde solgt til kommune og amt i 1945. Byrådsmedlem og fhv. borgmester Emil Retoft redegjorde allerede for dette projekt i Frederikssund byråd så tidligt som 12. september 1949. Det var i den forbindelse, at et boligselskab ved navn ”Rosenvænget” blev omtalt for første gang.

Den 26. juni 1950 blev ”Boligselskabet Rosenvænget” oprettet, og Rosenvænget var således den første boligafdeling under boligselskabet. Boligselskabet Rosenvænget har siden dets begyndelse i 1950’erne undergået store forandringer og udvidelser, og tegner sig nu for 11 boligafdelinger og ca. 1700 boliger fordelt over Frederikssund Kommune, Egedal Kommune og Gribskov Kommune.

Læs om alle boligafdelingerne i Boligselskabet Rosenvænget her.