Beboerdemokrati


Kender du til dine muligheder for at få indflydelse i din boligafdeling?

Ved du hvad beboerdemokrati er? Kender du til dine muligheder som beboer for at få indflydelse på, hvad der skal ske i din afdeling?

I denne nye folder kan du få svar på disse spørgsmål. Her kan du læse om, hvad beboerdemokrati og bestyrelsesarbejde går ud på, og hvad det betyder for dig – både lokalt i din egen boligafdeling og i den større sammenhæng.

Kort fortalt betyder beboerdemokratiet, at beboerne har indflydelse på og er med til at beslutte, hvordan deres boligområde skal være. Men skal beboerdemokratiet virke efter hensigten og være udtryk for beboernes ønsker, er det vigtigt, at man som beboer også deltager aktivt i demokratiet i sin egen afdeling.

Ønsket med folderen er på en enkelt facon at skabe gennemskuelighed omkring, hvad beboerdemokrati og bestyrelsesarbejde går ud på. Folderen indeholder en introduktion til beboerdemokratiets muligheder, afdelingsmødet, afdelingsbestyrelsen og boligselskabets opbygning generelt.

Du kan læse folderen ved at klikke her.