01.03.2018

Boligselskabet Rosenvænget indgår samarbejde med Frederiksborg Brand og Redning omkring projektet “Et Brandvæsen for Alle”.

Projektet er målrettet familier og enlige i udsatte positioner. Via en række forskellige aktiviteter – herunder lektie- og fritidscafé, brand & redning for kvinder i udsatte positioner og fællesspisning på brandstationen – ønsker projektet at give udsatte borgere en indgang til et sundt fællesskab og samtidig udbrede kendskabet til det lokale beredskab.

Projektets øvrige samarbejdspartnere er: Familiekonsulenterne, Jobcentret og SSP i Frederikssund Kommune.

Projektet søger midler via Trygfonden og hvis der opnås støtte, forventes projektet igangsat i efteråret 2018.