19.10.2021

Urafstemning om helhedsplanen i Græse Bakkeby Helhedsplanen er vedtaget med 383 stemmer for og 77 stemme imod. Derudover er der afgivet 5 blanke stemmesedler, samt 1 ugyldig stemmeseddel.

I alt er der modtaget 466 stemmesedler