24.09.2018

Boligselskabet Rosenvængets største afdeling i Græse Bakkeby med 400 tæt/lav boliger er nu med på affaldstrenden. Afdelingen har fået lavet 10 nedgravede stationer med til sammen 20 beholdere fordelt i området. Der forventes en årlig besparelse på mellem 700.000 til 1 mill. kr. om året som følge af det nye affaldssystem.
I starten af september blev der holdt indvielse af det nye affaldssystem. Ca. 150 deltog og formanden for afdelingen Jesper Raun holdt tale.